Interesting

Reverting to Non-Zero-Waste Life

Reverting to Non-Zero-Waste Life

MADLY TURNED CRAY-CRAY collecting all my trash from a month's experiment of reverting to non-zero waste. This is no joke, I learned a lot from going back to my unmindful lifestyle.. and yep I encourage you to watch this especially if you live in Quezon City, Manila. šŸ™‚

Gaano ka Ka-Plastic?

Gaano ka Ka-Plastic?

Alam mo ba kung gaano karaming plastic ang tinatapon ng isang karaniwang Filipino?Binisita namin ang pinakamalapit na junkshop para malaman šŸ™‚